• مردم عائله ما هستند

    بیانات منتشر نشده ی رهبر انقلاب اسلامی درباره آسیب های اجتماعی

  • پنج شاخص انقلابی گری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن

    مطرح شده در بیانات رهبر انقلاب در حرم امام خمینی (ره) 95/03/14

  • منادی خدمت صادقانه، پرچم دار مبارزه با اشرافی گری