همانگونه که درمقدمه بخش اول اين نوشتار بيان کرديم بنا داريم ابعاد " مديريت جهادي" را مورد بررسي قرار دهيم و ارتباط ان با " جهاد مديريتي" را مشخص نماييم. چرا "جهاد "و چرا "جهاد مديريتي": تا پيش از اين اولين تلقي از کلمه جهاد ،جهاد نظامي بود .وليکن ما در ادبيات انقلاب اسلامي با تعابيرديگري از جهاد مانند "جهاد فرهنگي"،"جهاد اقتصادي" و.... اشنا شديم . در سال جديد نيز به ما ياداوري کردند حل مشکلات کشور با "عزم ملي" و"مديريت جهادي"شدني است. "مديريت جهادي " تغيير در شيوه مديريت را مي طلبد وتغيير متعالي و شايسته محقق نخواهد شد…
 درحالیکه منتظر پیام نوروزی اقا بودیم، سال جدید اغاز شد. آقا دعای ابتدای سال و تعجیل ظهور را قرائت کردند و پس از مرور سال قبل وتحلیل شرایط موجود توسط ایشان، شنیدیم:لذا به گمان من آنچه در اين سال جديد پيش رو داريم، عبارت است از اقتصادی که به کمک مسئولان و مردم شکوفايی پيدا کند، و فرهنگی که با همّت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما و ملّت ما را معيّن کند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم: "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مديريّت جهادی" چهار…
معمولا کارشناسان، رشته مهندسی صنایع را با موضوعاتی نظیر ارزیابی وکاروزمان،برنامه ریزی وکنترل تولید، برنامه ریزی وکنترل پروژه،کنترل موجودی انبار ،اقتصاد مهندسی و....می شناسند. واقعیت این است که این موضوعات مرتبط با انجام عملیات های صحیح در یک سازمان واز وظایف مهندس صنایع است ولیکن اصلی ترین وظیفه یک مهندس صنایع ایجاد سازمانی "فرایند محور"وجایگزینی " رویکرد فرایندی با نگرش وظیفه ای "است. کدام یک اثربخش تر هستند:سازمان های وظیفه محور یا فرایند محور در ابتدا لازم است با مشخصات سازمان های وظیفه محور وفرایند محور اشنا شویم. در یک فرایند خدمت رسانی، شهرداری با بهترین هزینه وکیفیت یک معبر…
صفحه6 از6