درحالیکه منتظر پیام نوروزی اقا بودیم، سال جدید اغاز شد. آقا دعای ابتدای سال و تعجیل ظهور را قرائت کردند و پس از مرور سال قبل وتحلیل شرایط موجود توسط ایشان، شنیدیم:لذا به گمان من آنچه در اين سال جديد پيش رو داريم، عبارت است از اقتصادی که به کمک مسئولان و مردم شکوفايی پيدا کند، و فرهنگی که با همّت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما و ملّت ما را معيّن کند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را اين قرار دادم: "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مديريّت جهادی" چهار…
معمولا کارشناسان، رشته مهندسی صنایع را با موضوعاتی نظیر ارزیابی وکاروزمان،برنامه ریزی وکنترل تولید، برنامه ریزی وکنترل پروژه،کنترل موجودی انبار ،اقتصاد مهندسی و....می شناسند. واقعیت این است که این موضوعات مرتبط با انجام عملیات های صحیح در یک سازمان واز وظایف مهندس صنایع است ولیکن اصلی ترین وظیفه یک مهندس صنایع ایجاد سازمانی "فرایند محور"وجایگزینی " رویکرد فرایندی با نگرش وظیفه ای "است. کدام یک اثربخش تر هستند:سازمان های وظیفه محور یا فرایند محور در ابتدا لازم است با مشخصات سازمان های وظیفه محور وفرایند محور اشنا شویم. در یک فرایند خدمت رسانی، شهرداری با بهترین هزینه وکیفیت یک معبر…
 "سه،چهار سال پیش اسفالت خیابان شهید مفتح (ره) وضعیت بسیار نامناسبی داشت.تردد با خودرو از خیابان بدون عبور از چاله های خیابان امری محال بود. به طور اتفاقی شهردار منطقه4 را که از دوستان قدیمی بود دیدم وموضوع را به ایشان گفتم.ایشان ضمن تایید موضوع گفتند که برنامه اسفالت این خیابان وکوچه های اطراف ان در دستور کار قرار دارد.تا دوماه بعد نیز پیمانکاران شهرداری خیابان ها وکوچه ها را اسفالت کردند.هنوز یکی دو ماه از اسفالت خیابان نگذشته بود که سایر ادارات وسازمان های خدمت رسان با کلنگ وتیشه وپیکور اسفالت یک دست وسالم خیابان را زخمی کردند وامروز…
صفحه6 از6