"اقتصاد مقاومتی""سخنگوی دولت، با اعلام خبر ماموریت رئیس‌جمهور به وزیر نفت برای پیگیری برگزاری نشست اضطراری در اوپک، اعلام کرد دولت وزارت نفت را موظف کرده از همه پتانسیل‌های خود برای جلوگیری از ریزش بیشتر قیمت نفت استفاده کند. این در شرایطی است که بهای نفت در مدت اخیر با شدت بسیاری که بیشتر شبیه سقوط آزاد است افت کرده است." عبارات فوق خبری است که رسانه ها ،سیاسیون واقتصاد دانان بدون حساسیت ویژه ای از کنار ان عبور کردند و این در حالی است که قیمت نفت برنت در سه ماه اخیر از رقم حدودا 114 دلار به رقم…
 همانگونه که در نوشتار قبلی وعده داده بودیم به تبيين لزوم و اهميت توليد ملي وبه نقش آن در سرعت موفقيت جهاد اقتصادي وتبین سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در تحقق ان خواهیم پرداخت 1-در جهاد اقتصادي ، توليد به معناي به كار گيري همه پتانسيل هاي موجود در كشور، اعم از انساني، مديريتي، علمي، مالي و مواد اوليه است. و به همين دليل بر عبارت توليد ملي اصرار مي شود .مقام معظم رهبری نیز در سیاستهای کلی "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بر "توانمند سازی و ارتقاء بهره‌‌وری نیروی کار با…
به جرأت مي توان گفت كه پيروزي در جهاد اقتصادي با اهميت دادن به توليد وآن هم توليد ملي بستگي دارد و اكنون همانگونه كه در يادداشت قبلي وعده داده بوديم در اين نوشتار از دلايل تأثير گذاري توليد در اين جهاد و تبیین سیاستهای کلی "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی"صحبت خواهيم كرد:1-از نشانه هاي جامعه ي پويا ،حركت و تلاش مولد و دوري از دلالي و واسطه گري است و صد البته از بارزترين مصاديق حركت و كوشش در يك جامعه توليد است. در جامعه اي كه جوانان به عنوان قوه محركه آن كار و…