تاكید بر تدوین منشور ملی (قانون اساسی)، تاكید بر اجرای آن، پرهیز از قانون گریزی از او رهبری بی مانند ساخت كه احكام الهی را تابع بود و از سكولاریسم مخفی مبتلابه قشر روشنفكر و دیگران انتقاد می كرد.
شاید در پرونده، آقازاده ادعای آقای مشاور اثبات شده باشد و یا در جلسات پایانی اثبات شود که قدر آقازاده جنجالی بیش از اینها بوده و قیمتش بالاتر از رشوه گیری های پنج میلیون دلاری است... باید تا حکم نهایی صبر کرد...
ولنتاین یک مهمان ناخوانده است مهمانی که کنگرش خورده و لنگر انداخته است. ولنتاین از آن سوی آبها آمده و حالا از سوی برخی گروه‌های جامعه آن‌قدر جدی گرفته می‌شود که اهمیت آن در کنار روز تولد قرار می‌گیرد.
صفحه5 از5