دکتر اسماعیل اکبری فوق تخصص جراحی سرطان، از پزشکان فعال دوران جنگ است که در بیمارستان‌های صحرایی رزمندگان بسیاری را تحت درمان قرار داد. او که رئیس دانشکده پزشکی اصفهان، نماینده وزیر بهداشت در مناطق جنگی و مسئول بهداری سازمان منطقه ای بهداشت و درمان در دوران جنگ و فردی مؤثر در سازماندهی تیم‌های پزشکی اضطراری بود، از بنیانگذاران سیستم بهداشت و درمان جنگ است. مقاله‌ای که ایشان در رابطه با سیستم بهداشت و درمان جنگ به رشته تحریر درآورد، در مجله «لنست»، معتبرترین مجله پزشکی جهان به چاپ رسید. با ایشان در مرکز جامع تحقیقات سرطان به گفتگو…
به مناسبت ازادسازی خرمشهر بحرین قسمتی از سرزمین ما بود، اما در دوره انحطاط قاجاریه، دولت انگلستان از ضعف دولت مرکزی استفاده کرد و به موجب قراردادهایی که در سال های 1820 ، 1861 ، 1880 و 1892 با بحرین منعقد کرد، به تدریج بر نفوذ خود در آن سرزمین افزود و بعدها مدعی شد که از زمان قرارداد 1820 دولت انگلستان شیخ بحرین را مستقل می شناخته است. دولت ایران نسبت به این امر معترض بود و حتی در نوامبر 1927 مساله بحرین را به جامعه ملل ارجاع کرد، ولی راه حلی در این مورد به دست نیامد. پس…
همه‌چیز از آنجا آغاز شد که در پی آزمایش موشکی موفق و دقیق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اواخر سال گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در 8 اردیبهشت فرمودند: "ذهنی که می‌تواند یک موشک درست کند که این موشک دو هزار کیلومتر طی می‌کند و با کمتر از ده متر خطا به هدف می‌رسد؛ این چیز کوچکی است؟ بنده خواستم مثال بزنم". هنوز چند روزی فرمایش رهبر انقلاب نگذشته بود که سردار علی عبدالهی معاون آماد، پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح در جشنواره علمی و تحقیقاتی باقرالعلوم در 20 اردیبهشت به آزمایش موشک بالستیک 2 هزار کیلومتری…